Aydınlatma Metni

 

Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘nun (“KVK Kanunu”) 10 uncu maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu uygulamada işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu Server Yaşam Vakfı (“Vakıf”) ’dır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Bu uygulamada aşağıda yer alan kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:

Kimlik ve İletişim verisi: Ad, soyad, e-posta, telefon numaranız ve ev adresiniz DijiOkur kutu oyununa ulaşmanız ve kutu oyununun doğru hedef kitleye iletilmesi amacıyla işlenmektedir. Kişisel verilerin doğruluğundan Kutu Oyunu Talep Formunu dolduran şahıslar sorumludur. Yanlış girilen verilerde Vakfımız hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir ve talep yerine getirilmemektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz İyilik Tasarım Merkezi ve kamu kuruluşlarıyla paylaşılabilir. 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi DijiOkur internet sitesi DijiOkur Kutu Oyunu Talep Formu üzerinden otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Bu bağlamda kullanıcıların kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasının hukuki sebebini Kanun’un 5. maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen “ilgili kişinin açık rızası” teşkil etmektedir. Bu kapsamda kullanıcıların bu Mahremiyet Politikasını kabul ettiklerini belirten kutucuğu işaretlemeleri gerekmektedir.

İlgili Kişilerin Hakları

KVK Kanunu’nun 11 inci maddesinde yer alan haklarınızı, KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ‘in (“Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği”) ilgili hükümleri uyarınca Vakfımıza başvuru yapmak suretiyle kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru

Kanun’a uygun olarak, işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir. Ancak yazılı olarak talep etmeniz halinde Vakıf’la paylaşılan kişisel bilgileriniz veri tabanımızdan silinecektir.

Kişisel www.dijiokur.com internet sitemizin bize mesajlarınızı iletebileceğiniz “İletişim” sayfasından

DijiOkur’a ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan  info@dijiokur.com adresinden,

www.server.foundation internet sitemizin bize mesajlarınızı iletebileceğiniz “İletişim” sayfasından; yukarıdaki adresimize göndereceğiniz mektuplarla;

Vakıf’a ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan bilgi@server.foundation adresinden; veya kvkk@server.foundation  e-posta adresinden Vakıf’a iletebilirsiniz.