Türkiye İnternet, sosyal medya ve mobil kullanıcı istatistikleri:

              62 milyon internet kullanıcısı   54 milyon sosyal medya kullanıcısı          77 milyon mobil kullanıcı
                Türkiye nüfusunun %74’ü              Türkiye nüfusunun %64’ü                  Türkiye nüfusunun %92’si

İçinde bulunduğumuz dönemde dijital araç ve teknolojiler her yaş grubundan bireyin gündelik hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelerek yaşam tarzını derinden etkilemekte ve dönüştürmektedir. Dijital araçlar bilgiye ulaşmayı, yeni bilgiler ve hizmetler üretmeyi kolaylaştırırken, aynı zamanda internet bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı ve dizi-film bağımlılığına bağlı olarak sosyal ilişkilerin zarar görmesi gibi olumsuzluklara da yol açabilmektedir (Karaboğa, 2019). We Are Social’ın Digital 2020 raporuna göre, Türkiye’de 16 yaş ve üzerindeki kullanıcılar günlük ortalama 7 saat 29 dakikalarını internette harcamaktadır. Kullanıcılar bu sürenin 59 dakikasını oyun konsolunu kullanarak, 2 saat 55 dakikasını ise sosyal medya kullanarak geçirmektedir. Raporda ayrıca 13 yaş ve üzeri nüfusun % 81’i sosyal medyayı aktif olarak kullandığı belirtilmiştir.

Ebeveynlerin % 60’ı çocuklarının internet kullanımına kısıtlama getirirken, sadece % 8’i çocukları için sakıncalı olabilecek sitelere karşı koruyucu program kullanmaktadır. Sosyal medya hesabı olan ebeveynlerin % 48’i çocuklarıyla ilgili paylaşım yaparken, bunların % 40’ı lokasyon bilgisini de paylaşmaktadır. İnternette yapılan paylaşımlara dair güvenlik kaygısı taşıyan ebeveynlerin oranı ise sadece %12 olarak bulunmuştur. Ebeveynlerin % 61’i bu konuda hiç kaygı yaşamadığını dile getirirken, 27’si ise bu konuya hiç kafa yormadığını belirtmiştir (GFK Türkiye, 2018).

Dijital araç ve teknolojilerin aşırı ve yanlış kullanımı çocukları psikolojik, sosyal ve fiziksel anlamda olumsuz etkileyebilmektedir. Anne ve babaların pek çoğu dijital araç ve teknolojilerin aşırı ve yanlış kullanımının yol açtığı olumsuzluklardan çocuklarını korumak konusunda desteğe ihtiyaç duydukları görülmektedir.

GFK Türkiye’nin 2018 yılında 15 ilde 1-17 yaş arası çocuklar ve ebeveynleriyle gerçekleştirdiği “Çocukların Dijital Dünyayla İlişkisi” araştırma raporuna göre ise, çocukların %79’u interneti oyun oynamak için, %76’sı ödev ve eğitici faaliyetler için, %57’si video izlemek için, %36’sı arkadaşlarıyla iletişimde olmak için, %28’i dizi/film izlemek için ve %24’ü fotoğraf/video paylaşmak için kullanmaktadır. Yine rapora göre, sosyal medya hesabı olan çocukların % 26’sı profili herkese açık bir şekilde kullanmakta ve % 40’ı özel yaşamlarıyla herkese açık ilgili paylaşımlar yapmaktadır.

Aile içi sağlıklı iletişimin güçlendirilmesi ve gençleri dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korunması için ebeveynlere dijital okuryazarlık konusunda eğitim verilmesi ve ebeveynlerin dijital okuryazarlık becerisini çocuklarına aktarması etkili bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır (Karaboğa, 2019).

Kaynakça:

Bayrak, H. (2019, Ekim 15). 2019 İnternet Kullanımı ve Sosyal Medya İstatistikleri.

DİJİLOPEDİ – Dijital Pazarlama, Adwords, Analtics, SEO.

https://dijilopedi.com/2019-internet-kullanimi-ve-sosyal-medya-istatistikleri/

GFK Türkiye (2019). Growth for Knowledge. Çocukların dijital dünya ile ilişkisi.

https://mediacat.com/gfk-turkiye-cocuklarin-dijital-dunyayla-iliskisi-arastirmasi/

Karaboğa, M. T. (2019). Dijital medya okuryazarlığında anne ve baba eğitimi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14 (20), 2040-2073.